אודות המיזם

המיזם לקידום נשים מתחומי המדעים והטכנולוגיה באמצעות הרשתות החברתיות ומפגשים קבוצתיים מבוסס על ההבנה כי יש בכוחה של אוריינות בכלים דיגיטליים ומפגשי העשרה קבוצתיים להעצים נשים מתחומי STEM (מדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה) באמצעות חיזוק ההון החברתי שלהן. דהיינו, חיבור למשאבים הכוללים הכרה, גיבוי ועזרה הדדית, שקיומם מתאפשר מתוך חברות בקבוצה המקיימת בתוכה יחסי סולידריות. 

המיזם יפתח בחודש מרץ ויכלול שתי סדנאות: האחת בעברית והשנייה באנגלית. מטרת הסדנאות לאפשר לחברות הקבוצה לחזק את המוביליות החברתית – מתוך תגבור השתתפותן של נשים במרחב הציבורי הדיגיטלי ומיקומן כמומחיות בתחומי הידע בו הן עוסקות. הסדנאות נועדו להקנות למשתתפות היכרות עם כלים דיגיטליים וכישורי דיבור אל מול קהל – מתוך מטרה להרחיב את רשת הקשרים ויכולות הקידום בקריירה בעולם העסקים ובאקדמיה. הסדנאות תפעלנה להעצים את תחושת הביטחון והעצמה האישית, הבין-אישית, הקבוצתית והאזרחית של המשתתפות. הן תתקיימנה בהנחיית ד"ר שלומית ליר, מומחית למגדר וטכנולוגיה ובהשתתפותן של מרצות אורחות מומחיות בתחומן. במסגרת הסדנאות יערך קמפיין רשת לקידום דימויים חיוביים של נשים במדע ובטכנולוגיה. 

הסדנאות מתקיימות במסגרת המרכז ללימודי ישראל במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, בקמפוס שדה בוקר של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בתמיכת המשרד למדע ולטכנולוגיה, ובשיתוף עם חברת סופרסונס והמשרד לקידום נשים באקדמיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. 

הסדנה בשפה העברית צפויה להתחיל בתאריך ה- 5/3/19 ולהסתיים בתאריך ה- 7/5/19. היא תתקיים במדרשת בן-גוריון. פרטים מדויקים על המקום ימסרו לנרשמות. הסדנה בשפה האנגלית צפויה להתחיל בתאריך ה- 1/3/19 ולהסתיים בתאריך ה- 19/4/19.

ההשתתפות בסדנה אינה כרוכה בתשלום ומותנית במילוי שאלון הרשמה קצר, מחויבות להשתתף במרבית המפגשים ונטילת חלק בראיון אישי קצר בסיום הסדנה.

פרטים נוספים בהזמנה למיזם!